NV&T

Bedriften består i dag av to og en halv ansatt og er et enkelt manns foretag. Bedriften har lang erfaring innenfor reparasjon, utvikling og design av mekanisk utstyr til on og offshore industrien. Bedriften har knyttet til seg samarbeids partnere innenfor produksjon og salgs segmentet i Norge og Sverige. Bedriften har en avdeling i Norge samt avdeling en i Sverige. Produksjon av ved og juletrær foregår på Svensk side nært inntil den Norske grensen. Utvikling og salg av vedutstyr og vedsekker håndteres av den Norske avdelingen.

Bedriften er forhandler av utstyr innenfor lagring og oppbevaring av ved, alle typer vedsekker og  utstyr for dette.

Utover det som er beskrevet av virkomheter på forsiden, tar også bedriften på seg enklere arbeid innenfor rehabelitering av hus og hytter.

Samt mindre stålarbeider og enkle tegne oppdrag (auto cad).