NV&T

Bedriften består i dag av en og en halv ansatt og er et enkelt manns foretag. Bedriften har lang erfaring innenfor reparasjon, utvikling og design av mekanisk utstyr til on og offshore industrien. Bedriften har knyttet til seg samarbeids partnere innenfor produksjon og salgs segmentet i Norge og Sverige. Bedriften har en avdeling i Norge samt avdeling en i Sverige. Produksjon av ved og juletrær foregår på Svensk side nært inntil den Norske grensen. Utvikling og salg av vedutstyr og vedsekker håndteres av den Norske avdelingen.

Bedriften leier også ut campingvogn, båt og motor ved Stora Lee i Sverige. For mer informasjon om utleie virksomheten se under "vis mer- utleie" på denne siden.

Bedriften er forhandler av utstyr innenfor lagring og oppbevaring av ved, alle typer vedsekker og  utstyr for dette.

Utover det som er beskrevet av virkomheter på forsiden, tar også bedriften på seg enklere arbeid innenfor rehabelitering av hus og hytter.

Samt mindre stålarbeider og enkle tegne oppdrag (auto cad).

The company has 1.5 employeed. The company has long experience into repair, developing and design of mechanical equipment for the on and offshore industry. The company is cooperating with partners in production and sale of this equipment. The company has two departments, one in Sweden where the production of fire wood and christmas three is located and the Norwegian department where production and sale of other equipment is located.

The company also sale all kind of bags and equipment for packing of fire wood.

The company has a mobile home, boat and motor for rental in Sweden at the lake Stora Lee. Further information of rental look into the rental on this side.